THIẾT BỊ-DỤNG CỤ-HÓA CHẤT-TEST KIT

Hiện nay bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ tài nguyên nước đang là vấn đề được quan tâm toàn cầu. ở Việt Nam nguồn nước các sông, kênh rạch, hồ chứa đang chịu tác động ngày càng nặng do các nguồn ô nhiễm từ đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn, các hoạt động nông nghiệp, giao thông thuỷ và các hoạt động khác của cộng đồng. Do đó, phòng chống ô nhiễm nước là công việc hết sức cấp thiết. Nước rất cần cho sự sống của con người và của sinh vật. Nước là bộ phận không thể tách rời đối với mọi hoạt động xã hội (công nghiệp, nông nghiệp, vui chơi, giải trí …). Để đánh giá chất lượng nước cũng như mức độ gây ô nhiễm nước, có thể dựa vào một số chỉ tiêu cơ bản và quy

ĐẦU TRANG
logo