Tấm anodes dùng trong hull cell – KOCOUR

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

Các loại Anode cho Hull cell Kocour:

Mã hàng

Tên hàng

050041 Anode, Hull Cell, Brass
050044 Anode, Hull Cell Hi Phosphorous Copper
050045 Anode, Hull Cell, Lead
050046 Anode, Hull Cell, Nickel
050047 Anode, Hull Cell, Tin
050048 Anode, Hull Cell, Zinc
050049 Anode, Hull Cell, Tin/Lead (60%/40%)
050051 Anode, Hull Cell, Tin/Lead (90%/10%)
050052 Anode, Hull Cell, 316 Stainless Steel
050053 Anode, Hull Cell, Platinized Titanium
050080 Anode Basket, Titanium
050081 Anode Bag, Poly for Basket
050082 Anode Bag, Poly for Cast Anode
050043 Anode, Hull Cell, Copper

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Tấm anodes dùng trong hull cell - KOCOUR”

*