Sulfuric acid 95-97% Code: 100731.1000; Merck – Germany

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

108106730_emsure_range[emsure_range-ALL]Sulfuric acid 95-97% for analysis EMSURE® ISO

Product Information

CAS number: 7664-93-9

EC index number: 016-020-00-8

EC number: 231-639-5

Grade: ISO

Hill Formula: H₂O₄S

Chemical formula: H₂SO₄

Molar Mass: 98.08 g/mol

HS Code: 2807 00 00

Physicochemical Information:

Boiling point: 335 °C

Density: 1.84 g/cm³ (20 °C)

Melting Point: -20 °C

pH value: 0.3 (49 g/l, H₂O, 25 °C)

Vapor pressure: 0.0001 hPa (20 °C)

Solubility: (20 °C) soluble, (caution ! development of heat)

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Sulfuric acid 95-97% Code: 100731.1000; Merck - Germany”

*