Ống chuẩn AgNO3 0.1N – MERCK

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

1099900001 Ống chuẩn AgNO3 0.1N

for 1000 ml, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Ống chuẩn AgNO3 0.1N - MERCK”

*