Môi trường vi sinh kiểm tra tổng số vi khuẩn hiếu khí

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

Môi trường vi sinh kiểm tra tổng số vi khuẩn hiếu khí

Pepton from casein 1072131000
Yeast extract agar 1131160500

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Môi trường vi sinh kiểm tra tổng số vi khuẩn hiếu khí”

*