Môi trường vi sinh kiểm tra Coliform và E.coli

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

Môi trường vi sinh kiểm tra Coliform và E.coli

TSA 1054580500
Lactose TTC agar 1076800500

Chromocult TBX 1161220500

Kovac’s indole 1092930100

Bactident indole 1113500001
Bactident oxidase 1133000001

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Môi trường vi sinh kiểm tra Coliform và E.coli”

*