Chai trung tính nắp vặn xanh (Laboratory bottle)

Chuyên mục: .

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

Cat. No.

Capacity
ml

DIN thread
GL

d
mm

h
mm

Pack
Quantity

21 801 14 5 * 25 25 36 74 10
21 801 17 5 50 32 46 91 10
21 801 24 5 100 ** 45 56 105 10
21 801 36 5 250 ** 45 70 143 10
21 801 44 5 500 ** 45 86 181 10
21 801 54 5 1 000 ** 45 101 230 10
21 801 63 5 2 000 ** 45 136 265 10

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “Chai trung tính nắp vặn xanh (Laboratory bottle)”

*